Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op: 02/07/2015

Bij het bezoeken van deze website, het laten uitvoeren van een project door Wies Media gaat de bezoeker akkoord met onderstaande voorwaarden.

1 Prijsopgave

 1. De prijsopgave is geldig voor 30 dagen tenzij anders overeengekomen, hierna vervalt het aanbod.

2 Het project

 1. Alleen de onderdelen die door de klant aan ons kenbaar zijn gemaakt worden gemaakt, hier is de prijs ook naar berekend. Wanneer wij na akkoord van de opdracht extra informatie ontvangen zullen deze tegen meerprijs worden uitgevoerd. Extra kosten worden vooraf gemeld.
 2. Wij houden van tevreden klanten, daarom horen wij graag zo snel mogelijk wanneer er klachten of fouten zijn. Wanneer deze binnen 30 dagen na het versturen van de factuur worden gemeld zullen wij de fouten zo snel mogelijk herstellen. Anders gaan wijzigingen tegen meerprijs.

3 Prijzen

 1. Alle prijzen van Wies Media zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld;

4 Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening die vermeld staat op de factuur die is verzonden door Wies Media, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Voordat Wies Media de werkzaamheden start wordt er een aanbetaling van 30% van het totale bedrag gefactureerd, 20% voor de oplevering en 50% na de oplevering.
 3. De betalingstermijn van Wies Media is 14 dagen. Wanneer er niet is voldaan aan deze betalingstermijn zullen wij een incassobureau inschakelen. Eventuele extra kosten hierdoor + de wettelijke rente zijn rekening voor de klant.
 4. Wanneer een betaling niet wordt nagekomen zal het project niet worden opgeleverd. Ook wordt er geen geld terugbetaald als het project al in gang is.
 5. Wanneer de opdrachtgever minder dan 60% heeft betaald heeft Wies Media alle recht om de website zonder opgave van reden offline te halen, onbruikbaar te maken of te verplaatsen.

5 Tijdens en na oplevering

 1. De door Wies Media ontwikkelde software, ontwerpen en adviezen zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Het kopiëren, openbaar maken of voor andere commerciële doeleinden gebruiken mag niet zonder nadrukkelijke toestemming van Wies Media.
 2. Wies Media kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst. Bij directe schade kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het geoffreerde bedrag van het bewuste onderdeel.

6 Aansprakelijkheid

 1. Wanneer gemaakte software wordt gebruikt op verouderde systemen, of gebruikt wordt met software dat niet up to date is, is Wies Media niet aansprakelijk.
 2. Wies Media is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Meer weten?

Wij helpen u graag verder, neem contact met ons op.

Neem contact op